แบบประเมินภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ผลลัพธ์ที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที

ผลจากการทำแบบประเมินนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า คุณควรจะได้รับการทดสอบการนอนหลับ เช่น การทดสอบที่บ้าน (HST) หรือการทดสอบที่โรงพยาบาล (PSG) หรือแนะนำให้ปรึกษาแพทย์. ทั้งนี้แบบทดสอบ NoSAS ได้รับการแนะนำให้ทำการประเมินปีละ 1 ครั้งตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไป

ข้าพเจ้าเห็นด้วย:

โปรดแนะนำตัวเอง

สวัสดี

โปรดกรอกที่อยู่อีเมล์ของท่าน* โปรดกรอกช่องที่กำหนด

หมายเลขโทรศัพท์* โปรดกรอกตัวเลข 10 หลัก โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง โปรดกรอกช่องที่กำหนด

ดัชนีมวลกายของท่าน (BMI) คือ?

เกิดวันที่

เราอาจส่งของขวัญให้ท่าน.

รอบคอของท่านเป็นเท่าไหร่

เคล็ดลับ: ใช้สายวัดแบบนิ่ม หรือเชือกที่มัดปมไว้ด้านหนึ่ง

เพศ?

ท่านกรนหรือไม่?

ผล